Sikkerhet — Hvorfor velge Arctic Rib?

Etter mange års erfaring har vi bygd opp et nett av samarbeidende aktører rundt om som vi går ”god for” og som gjennom flere arrangementer har levert etter de krav vi i Arctic Rib stiller. Det være seg andre Ribaktører, hoteller, spisesteder, andre aktivitetsleverandører, busselskaper osv. Dette har vist seg å fungere meget godt, og vi har stadig vekk ”gamle” kunder som vil benytte oss til sine neste arrangement/event. 

Dere må vite at sikkerheten er ivaretatt når du ser en kollega "henger" 70 meter opp i en fjellvegg, og rett ned er havet 300 meter dypt.

Da stiller vi strenge krav til de kontrollerer tauene ! og vi og du skal være 100% sikker på at dette er under kontroll.

Også når vi er langt inn på høyfjellet med snøscooter stiller vi strenge krav ikke bare til oss selv, men også til dere som gjester slik at vi unngår uhell av noe slag.

Som regel når gruppene er store vil det alltids være noen som er litt skeptisk til dette med å bli med ut i en rib. Da tar vi de med i en båt som kjører roligere enn de andre slik at alle skal føle seg trygge og ikke minst "tatt godt vare på".

Vi stiller strenge krav til oss selv og våre samarbeidspartnere. 

Våre båter er store og solide og har alt nødvendig navigasjon og kommunikasjonsutstyr. Selvsagt er alle forsikringer, også passasjeransvarsforsikring på plass.

 

Du skal kunne stole på oss!

Velkommen til oss med ditt neste arrangement.